Kategorie

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Ustawa o sprzedaży na odległość) (Rozdział 2, Art. 7.1.)..
 Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Za konsumenta uważać się będzie, zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego, Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej - Konsumentem).
 2. Zaleca się aby konsument odstąpił od umowy przy wykorzystaniu formularza protokołu zwrotu towaru, dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego Protokół zwrotu towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument powinien ze względu na wymogi prawne do zwrotu dołączyć oryginalny wydruk paragonu z kasy fiskalnej który otrzymał przy sprzedaży.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do rozliczenia z Konsumentem bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dniu od zwrotu towaru.
 5. Zwrot zostanie dokonany na podane konto bankowe i dane otrzymane w protokole zwrotu towaru.
 6. Paczka nie będzie przyjęta jeśli klient wyśle ją za pobraniem.
 7. Zwracane pokrowce nie mogą być zniszczone.
 Stronom przysługuje prawo zatrzymania, zgodnie z art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
 8. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument, chyba że wcześniej strony umówiły się lub podpisały w tej sprawie umowę.
 9. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży produktów przygotowanych na jego indywidualne zamówienie chyba że wcześniej strony umówiły się lub podpisały w tej sprawie umowę.
 10. Pokrowce samochodowe nie mają obszyć dziurek pod zagłówki, opis ich wykonania jest w odnośniku na stronie głównej. Brak obszyć nie jest podstawą do zwrotu pokrowców.
 11. Zdjęcia tkanin ze względów technicznych mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu (są wykonywane w różnych warunkach oświetleniowych, najczęściej przy świetle słonecznym. Zdarza się że część zdjęć została wykonana przy zachmurzonym niebie. Stąd też wynikają różnice w kolorystyce. Kolejnym problemem z jakim możemy się spotkać w odbiorze koloru są różne monitory, na których przeglądane są fotografie)
 Tkaniny są podzielone na kolory, odcienie na stronie głównej. Jeśli wybór koloru lub odcień jest dla Państwa bardzo istotny proszę przed zamówieniem pokrowców samochodowych zamówić próbki tkanin (do 10 - tkaniny podstawowe, plus tkaniny na boki i plecy pokrowca).
 Nie można dokonać zwrotu pokrowców samochodowych ze względu na kolor lub odcień odbiegający od oczekiwań klienta, chyba że wcześniej strony umówiły się lub podpisały w tej sprawie umowę.
Zasada ta nie wynika ze złośliwości z naszej strony. Nie szyjemy pokrowców uniwersalnych co ułatwiałoby sprzedaż oddanych pokrowców. Prawdopodobieństwo sprzedania takiego pokrowca potem jest jak 1 do ponad 2000 ze względu na ogromny wybór kolorystyczny względem konkurencji. Firma nie stosuje zasady "wciskania" oddanych pokrowców a każdy klient samodzielnie podejmuje wybór kolorystyki. Bardo prosimy więc o przemyślany zakup.


Szybki kontakt

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę